duurzaamheid

Duurzaamheid bij Domein De Vesten: hoe wij ons inzetten voor een groenere toekomst

Bij Domein De Vesten hechten we veel belang aan duurzaamheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We proberen op verschillende manieren ons steentje bij te dragen aan een beter milieu en duurzame toekomst. Hieronder geven we graag meer informatie over enkele duurzame initiatieven die we hebben genomen.

Seizoensgebonden producten

Een van de manieren waarop we ons inzetten voor duurzaamheid is door zoveel mogelijk te werken met seizoensgebonden fruit en groenten. Dit betekent dat we onze menu aanpassen aan de beschikbaarheid van lokale producten en minder afhankelijk zijn van geïmporteerde voedingsmiddelen. Op die manier verminderen we onze ecologische voetafdruk en ondersteunen we lokale landbouwers.

Zonnepanelen voor duurzame energie

Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in zonnepanelen om ons energieverbruik te verminderen. We hebben momenteel meer dan 200 zonnepanelen op het dak van onze gebouwen geïnstalleerd. Het vermogen van deze panelen is ongeveer 80 kilowatt, wat ons in staat stelt om een groot deel van onze eigen energiebehoefte op te wekken.

E-mailtickets, -offertes en -facturen 

Om ons papierverbruik te verminderen, worden de meeste tickets bij Domein De Vesten via e-mail verzonden. Dit bespaart niet alleen papier, maar ook tijd en geld. Het zorgt ook voor een snellere en efficiëntere communicatie tussen onze klanten en ons personeel.

Biologisch eten en kleinere porties

Hoewel we niet uitsluitend biologisch eten serveren, proberen we waar mogelijk biologische producten te gebruiken. We proberen ook voedselverspilling tegen te gaan door goed op de portiegrootte te letten. In onze buffervoorraad is dit echter niet altijd evident.

Lokaal kopen

Om lokale landbouwers te ondersteunen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen, kopen we waar mogelijk lokale producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor groenten en fruit, maar ook voor vlees en zuivelproducten.

LED-verlichting

Onze gebouwen zijn ook uitgerust met energiezuinige LED-verlichting. Dit helpt om ons elektriciteitsverbruik te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Afvalplan

Bij Domein De Vesten hebben we een afvalplan opgesteld om ons afval te verminderen en te scheiden. We hebben aparte containers voor PMD, GFT, frituurvet, papier en karton, en restafval. Op die manier kunnen we ons afval beter beheren en zorgen we voor een meer duurzame toekomst.

Etensresten

Om onze etensresten te beheren, hebben we een aparte ophaling voor vergistingscentrales die er elektriciteit van maken. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de restproducten. 

Waterbesparing 

Om water te besparen tijdens het bereiden van eten proberen we hetzelfde water te gebruiken om meerdere producten te koken. Daarnaast stappen we zo veel mogelijk over op het stomen van voedsel in plaats van het traditionele koken, omdat dit minder water vereist.  We hebben ook een zeer grote regenput waarmee we regenwater opvangen en hergebruiken voor verschillende doeleinden. Door deze maatregelen proberen we ons waterverbruik tot een minimum te beperken en ons steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Capaciteit zalen 

Daarnaast stemmen we ook het aantal deelnemers af op de grote van onze zalen. Een te grote of te kleine locatie brengt, naast andere evidente ongemakken, ook onnodige verwarming- of verkoelingskosten met zich mee.

Bij De Vesten vinden we het belangrijk om bewust om te gaan met onze omgeving en ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Door onze ecologische voetafdruk te verminderen en ons te richten op duurzame initiatieven, hopen we een voorbeeld te zijn voor anderen en een positieve impact te hebben op onze omgeving. We zijn trots op onze duurzame werkwijze en blijven onze inspanningen voortzetten om bij te dragen aan een betere wereld.

Contacteer nu onze feestplanner!

Aan de slag